Regulamin

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

Serwis – zespół stron internetowych dostępnych pod domeną www.o-przewodnik.pl
Właściciel – właściciel Serwisu,
Użytkownik – osoby fizyczne korzystające z Serwisu i akceptujące niniejszy regulamin

Właścicielem serwisu jest Dawid Wincierz – osoba fizyczna prowadząca działalność zgodnie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców z dn.  6 marca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 646)

1

Właściciel zastrzega, iż korzystanie z serwisu internetowego jest możliwe wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. W przypadku braku dostępności usług Serwisu, spowodowanym w szczególności działaniem siły wyższej, awarią serwera, wadami oprogramowania, sprzętu, itp., żaden z Użytkowników nie może żądać jakiejkolwiek rekompensaty lub zadośćuczynienia z tego tytułu.

 

2

Serwis oraz wszelkie zamieszczone w nim materiały, artykuły, teksty i fotografie stanowią przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.

3

W celu usprawnienia działania Serwisu, na dysku twardym komputera Użytkownika mogą być zapisywane pliki tekstowe, tzw. cookies. Ich celem jest identyfikacja komputera Użytkownika w celu szybszego dostępu do niezbędnych zasobów oraz w celach statystycznych.

4

Użytkownik oświadcza, iż rozumie i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie zapisy niniejszego regulaminu.

5

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez uprzedniego powiadomienia użytkowników.