Regulamin

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

Serwis – zespół stron internetowych dostępnych pod domeną www.o-przewodnik.pl
Właściciel – właściciel Serwisu,
Użytkownik – osoby fizyczne korzystające z Serwisu i akceptujące niniejszy regulamin
Produkt – spersonalizowany przewodnik bądź porada turystyczna przygotowane na zamówienie użytkownika. Produkt nie obejmuje:

  • Rezerwacji hoteli
  • Rezerwacji biletów lotniczych
  • Ubezpieczeń

1

Właścicielem serwisu jest Dawid Wincierz – osoba fizyczna prowadząca działalność zgodnie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców z dn.  6 marca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 646)

2

Właściciel zastrzega, iż korzystanie z serwisu internetowego jest możliwe wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. W przypadku braku dostępności usług Serwisu, spowodowanym w szczególności działaniem siły wyższej, awarią serwera, wadami oprogramowania, sprzętu, itp., żaden z Użytkowników nie może żądać jakiejkolwiek rekompensaty lub zadośćuczynienia z tego tytułu.

3

Właściciel dokłada wszelkich starań, aby produkt wykonany był z należytą starannością i dokładnością, a informacje przygotowane w ramach produktu były aktualne i zaspokajały potrzeby Użytkownika w ramach funkcji związanych z celowością powstania Produktu.

4

Informacje zawarte w Produkcie nie są objęte gwarancją.

5

Produkt cyfrowy w formacie portable document format (PDF) nie podlega zwrotowi.

6

Zgodnie z zapisami Art.38,  ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014r.

„Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (…) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”.

7

Serwis oraz wszelkie zamieszczone w nim materiały, artykuły, teksty i fotografie stanowią przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.

8

W celu usprawnienia działania Serwisu, na dysku twardym komputera Użytkownika mogą być zapisywane pliki tekstowe, tzw. cookies. Ich celem jest identyfikacja komputera Użytkownika w celu szybszego dostępu do niezbędnych zasobów oraz w celach statystycznych.

9

Użytkownik oświadcza, iż rozumie i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie zapisy niniejszego regulaminu.

10

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez uprzedniego powiadomienia użytkowników.